691 924 205

e-mail: info@procnc.pl

PROCNC Sp. z o.o.

Aleja Młodych 55

55-220 Jelcz-Laskowice, Poland

info@procnc.pl

tel. +48 691 924 205 - Przemysław Leśko

e-mail: przemyslaw.lesko@procnc.pl

tel. +48 606 452 179 - Grzegorz Bartecki

e-mail: grzegorz.bartecki@procnc.pl

NIP: 897-179-14-22

Regon: 022201359

KRS: 0000471643

Konto bankowe: PKO BP S.A. Oddział 3 we Wrocławiu

Nr konta: PL54 1020 5242 0000 2102 0316 3680

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego